ដំណឹងឧស្សាហកម្ម

ដំណឹងឧស្សាហកម្ម

  • ទីក្រុងនីងបូគ្រួសារផលិតផលខូអិលធីកោ, Ltd

    បង្កើតឡើងនៅក្នុងខែសីហាឆ្នាំ 2001 ផលិតផលក្នុងគ្រួសារមានទីក្រុង Ningbo កោ Co. , Ltd ដែលជាក្រុមហ៊ុនផលិត-ជាការតម្រង់ទិសនៃការនាំចេញដែលមានឯកទេសក្នុងការផលិតនិងការលក់នៃផលិតផលនិងលាងសម្អាតជារៀងរាល់ថ្ងៃក្នុងគ្រួសារចាំបាច់។ នាពេលបច្ចុប្បន្នក្រុមហ៊ុននេះបានគ្របដណ្តប់តំបន់នៃ 16500m2 មួយ ...
    អាន​បន្ថែម