សំអាតបន្ទប់ទឹក 70-0086-11 ស៊េរី

សំអាតបន្ទប់ទឹក 70-0086-11 ស៊េរី

ផលិតផល No.:70-0086-11

លេខកូដ: 6936236944532

បរិមាណដែលត្រូវទទួលទានក្នុងមួយប្រអប់: 24pcs / ប្រអប់

  ផលិតផល Detals

  ផលិតផលស្លាក

  ផលិតផល No.:70-0086-11

  លេខកូដ: 6936236944532

  បរិមាណដែលត្រូវទទួលទានក្នុងមួយប្រអប់: 24pcs / ប្រអប់
  ផ្ញើសាររបស់អ្នកដើម្បីឱ្យពួកយើង:

  សរសេរសាររបស់អ្នកនៅទីនេះហើយផ្ញើវាទៅឱ្យពួកយើង